Mufassirlar

ABUL BARAKOT NASAFIY
Abul Barakot Abdulloh ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafiy o‘z davrida tafsir, aqida, fiqh va usul fiqh ilmlarining yetuk peshvosi sifatida...
YA’QUB CHARXIY
Ya’qub ibn Usmon ibn Muhammad Charxiy tasavvufning atoqli shayxlaridan, Bahouddin Naqshbandning to‘rtinchi xalifasi, Xoja Ahror Valiyning ustozi bo‘lgan. Milodiy 1363...
ALOUDDIN SAMARQANDIY
Islom dini Movarounnahrga kirib kela boshlagan davrdan boshlab turli diniy ta’limotlar, kalom maktablari o‘lkamizda tarqala boshladi. Ular orasida Abu Hanifa...
ABUL LAYS SAMARQANDIY
Samarqandlik mufassir Imom Hudo Abul Lays Nasr ibn Muhammad ibn Ibrohim (vaf. 375/985). Olimning «Tafsir Samarqandiy» nomi bilan mashhur bo‘lgan...
XOJA PORSO
Xoja Porso Muhammad ibn Muhammad Buxoriy Movarounnahrning ulug‘ olimlaridan, Naqshbandiya tariqatining mashhur shayxi va Xoja Bahouddin Naqshbandning yaqin shogirdi. 1355...
HOFIZ KO’HAKIY
Movarounnahrlik taniqli muarrix, faqih va mufassir Kamoluddin Sulton Muhammad Hofiz Ko‘hakiy Farkandiy Toshqandiy 1490 yilda Toshkentda tug‘ilgan. Mavlono Ali Qushchining...
NAJMIDDIN KUBRO
Qur’on sharhlari orasida so‘fiy olimlarning kitoblarini ham uchratish mumkin. Bu o‘z navbatida mutasavviflarning ham Qur’on sharhlari borasida kuchli bilimga egaa...
MAHMUD ZAMAXSHARIY
Tafsir ilmiga oid «Kashshof an haqoiq g‘avomiz tanzil va uyun aqovil fi vujuh ta’vil» («Qur’ondagi berk haqiqatlar ochkichi va ta’vil...
QAFFOL SHOSHIY
Movarounnahrlik yetuk faqih, muhaddis, mufassir, tilshunos olim Imom Abu Bakr Qaffol Muhammad ibn Ali ibn Ismoil Shoshiy 904 yilda tug‘ilgan...
MUHAMMAD HAKIM TERMIZIY
Insoniyat tarixidagi o‘zgarmay saqlangan yagona kitob Qur’oni karimdir. Ana shunday ilohiy Kitobga yuzlab sharhlar yozilgan. Ulardan birinchilaridan Abu Abdulloh Muhammad...
ABDULHAMID KESHIY
Movarounnahrda tafsir ilmining keng rivoj topganini mahalliy mufassirlarning ilmiy merosi ham isbotlaydi. Bulardan biri “Abd ibn Humayd” nomi bilan mashhur...
Мы в соц сетях

Aloqa

Telefon:
E-mail:
Manzil:
©2024 All Rights Reserved. This template is made with by Cherry