12.04.2022
679

"MATURİDİLİK ÖĞRETİSİ VE ŞİMDİKİ ZAMAN" KONULU II. ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ BİLİMSEL-PRATİK SEMPOZYUM Davet Mektubu

Sempozyum Çağrısı

26 Mayıs 2022'de İmam Maturidi Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi "Maturidilik Öğretisi ve Şimdiki Zaman" konulu II. Uluslararası Çevrimiçi Bilimsel-Pratik Sempozyumu düzenliyor.

Sempozyum kapsamında aşağıdaki konuların tartışılması planlanmaktadır:

- İmam Maturidi ve Maturidilik öğretisi: Maturidi alimler ve eserleri,

- Maturidilik düşüncesi üzerine yapılmış modern araştırmalar,

- Küreselleşme çağında mutedil İslami öğretilerin önemi,

- Modern İslam araştırmaları.

Genel Yazım Kuralları

Sempozyuma gönderilen makalelerin elektronik kitabı yayınlanacaktır. Makalenin metninde verilen bilgilerin doğruluğundan yazarlar sorumludur.

1. Makale metni WORD programında, Times New Roman yazı karakterinde, 14 punto, 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalı ve 5 sayfayı geçmemelidir.

2. Makale metni A4 boyutunda, üstten ve alttan 2.5 cm, soldan 3 cm, sağdan 1.5 cm boşluk bırakarak yazılacak ve elektronik şekilde sunulacaktır. Kullanılan kaynaklar APA sistemi temel alınarak sunulmalıdır.

3. Yukarıdan birinci satırda yazarın adı, akademik derecesi ve unvanı (sağ üst köşe, kalın olarak, 10 punto, 1 satır aralığı), ikinci satırda kurum bilgisi, bulunduğu şehrin adı, e-posta adresi ve telefon numarası verilmelidir. Daha sonra makalenin adı 1 boşluk bırakılarak büyük harflerle yazılmalıdır.

4. Gönderilecek dosya adı, yazarın veya ilk yazarın adını taşımalıdır.

5. Makalelerin sempozyumun ana konularıyla ilgili güncel mevzuları içermesi gerekmektedir. Makale metni Özbekçe, İngilizce, Rusça, Arapça veya Türkçe yazılabilir.

 

Telefon: +99871 244 35 26, +99871 244 35 18; 

Telegram: +998 99 803 31 41; 

E-posta: info@moturidiyi.uz

WhatsApp:  +998 90 944 00 38

Sempozyum konularına uymayan, bilimsel konuları içermeyen ve yayın gereksinimlerini karşılamayan makaleler yayımlanmayacaktır. Makaleler 10 Mayıs 2022 tarihine kadar gönderilmelidir.

Sempozyum dili: Özbekçe, Arapça, İngilizce ve Rusça.

Sempozyum ZOOM programı üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Additional Information

INFORMATION LETTER OF THE SECOND INTERNATIONAL ONLINE SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM ON “THE MATURIDIYYA TEACHING AND THE PRESENT”
On May 26, 2022, Imam Maturidi International Scientific Research Center will hold the II International Online Scientific-Practical Symposium on “The...
INTERNATIONAL SCHOLARSHIP IMAM MATURIDI INTERNATIONAL SCHOLARSHIP 2022
Imam Maturidi International Scholarship program is founded under the Imam Maturidi International Scientific Research Center under the International Islamic Academy...
Announcement
On June 16, 2021, an international online scientific-practical symposium on “The Maturidiyya teaching and the Present” will be held by...

Leave a comment

Notes

Our social networks

Contact

Phone:
E-mail:
Address:
©2024 All Rights Reserved. This template is made with by Cherry